Koncernkommunikation (Corporate Communication) & Finansiell kommunikation (IR)

Analys – Rådgivning/bollplank – Uppdrag – Resurs

En trevlig kommunikationskonsult, helt trygg i att kunna leverera
på den större byråns kvalitetsnivå, men utan dess overheadkostnader.

Second opinion
Som medlem under sex år i årsredovisningspanelen för Annual Report on Annual Reports arrangerad av Reportwatch.net har jag fått en intressant internationell utblick. Jag lämnar gärna en second opinion på er kommande årsredovisning.
Har ni ett tydligt investment case?
Varför ska man investera i er? Jag kan göra en omvärldsanalys för att identifiera gapet mellan er och marknadens uppfattning.
Trelleborgs ÅR Bästa redovisningen
Trelleborgs ÅR 2014 blev bästa bolag i Finforums Bästa redovisningen. Stakeholder communication hade nöjet att vara bollplank åt Trelleborg inför produktionen.